Bloc

Articles escrits pels nostres psicòlegs

Depressio materna

Depressió materna. Quins efectes té en els fills?

La depressió materna sempre s’ha considerat com un important factor de risc per al desenvolupament de trastorns en els fills, especialment els relacionats amb la depressió i l’ansietat així com els problemes de tipus interpersonal.

 

Depressio materna

 

En els últims anys diversos estudis han tingut com a objectiu determinar la força de la relació entre la depressió materna i la presència de símptomes d’algun tipus en els adolescents. Tots aquests estudis reflecteixen una important associació entre la depressió materna i la psicopatologia adolescent tant a nivell més extern (problemes de comportament, ansietat, trastorns de l’alimentació) com intern (depressió) sent molt freqüent l’existència de conflictes de tipus interpersonal. La major part dels treballs coincideixen en assenyalar que la depressió és el trastorn més comú entre els adolescents descendents de mares deprimides. Aquests resultats són, però, temptatius ja que els diferents estudis analitzats presentaven diferents variables mediadores a tenir en compte.

 

En conclusió, l’associació entre la depressió materna i la psicopatologia de l’adolescent sembla ser bastant fort. No obstant això, aquesta relació està mediada per diversos factors que no sempre es tenen en compte i per tant és arriscat establir inferències causals estables entre aquestes dues variables. Les investigacions futures haurien de centrar-se en el control de tots els factors de mediació per poder ser capaços de determinar la influència exacta que la depressió materna exerceix sobre la psicopatologia adolescent.

Comments for this post are closed.